تصویر موجود نیست

تای دولا ساین

18
1

آلبومهای تای دولا ساین

Kanye West & Ty Dolla $ignVULTURES 1

دانلود آلبوم VULTURES 1 از Kanye West و Ty Dolla $ign

آهنگهای تای دولا ساین

Kanye West & Ty Dolla $IgnKING

دانلود آهنگ KING از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnPROBLEMATIC

دانلود آهنگ PROBLEMATIC از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnGOOD (DON’T DIE)

دانلود آهنگ GOOD (DON'T DIE) از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnBEG FORGIVENESS

دانلود آهنگ BEG FORGIVENESS از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnCARNIVAL

دانلود آهنگ CARNIVAL از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnFUK SUMN

دانلود آهنگ FUK SUMN از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnBURN

دانلود آهنگ BURN از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnPAPERWORK

دانلود آهنگ PAPERWORK از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnDO IT

دانلود آهنگ DO IT از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnHOODRAT

دانلود آهنگ HOODRAT از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnBACK TO ME

دانلود آهنگ BACK TO ME از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnPAID

دانلود آهنگ PAID از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnKEYS TO MY LIFE

دانلود آهنگ KEYS TO MY LIFE از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $IgnSTARS

دانلود آهنگ STARS از Kanye West و Ty Dolla $Ign

Kanye West & Ty Dolla $Ign & Bump J & Lil DurkVultures (Havoc Version)

دانلود آهنگ Vultures (Havoc Version) از Kanye West و Ty Dolla $Ign و Bump J و Lil Durk

¥$ & Kanye West & Ty Dolla $ign & North WestTalking / Once Again

دانلود آهنگ Talking / Once Again از ¥$ و Kanye West و Ty Dolla $ign و North West

Kanye West & Ty Dolla $ign & Nicki MinajNew Body

دانلود آهنگ New Body از Kanye West و Ty Dolla $ign و Nicki Minaj

Kanye West & Lil Durk & Bump JVultures

دانلود آهنگ Vultures از Kanye West و Ty Dolla $ign و Lil Durk