تصویر موجود نیست

تایلا

7

آهنگهای تایلا

Tyla & Becky GOn My Body

دانلود آهنگ On My Body از Tyla و Becky G

Tyla & TemsNo.1

دانلود آهنگ No.1 از Tyla و Tems

Tyla & Gunna & SkillibengJump

دانلود آهنگ Jump از Tyla و Gunna و Skillibeng

TylaART

دانلود آهنگ ART از Tyla

TylaTruth or Dare

دانلود آهنگ Truth or Dare از Tyla

Tyla & Travis ScottWater (Remix)

دانلود آهنگ Water (Remix) از Tyla و Travis Scott

TylaWater

دانلود آهنگ Water از Tyla