تصویر موجود نیست

بولنت سرتاش

1

آهنگهای بولنت سرتاش

İpek Demir & Bülent SerttaşDili Ballım

ترجمه آهنگ Dili Ballım از İpek Demir و Bülent Serttaş