تصویر موجود نیست

بورای

6

آهنگهای بورای

BurayTaç Mahal

دانلود آهنگ Taç Mahal از Buray

Buray & Ceren GündoğduBeni Affet

دانلود آهنگ Beni Affet از Buray و Ceren Gündoğdu

BurayGirdap

ترجمه آهنگ Girdap از Buray

Buray feat Arman Aydin & Arem OzgucYangin Var

ترجمه آهنگ Yangın Var از Buray همراه با Arman Aydın و Arem Özgüç

BurayÇift Gökkuşağı

ترجمه آهنگ Çift Gökkuşağı از Buray

BurayAlaz Alaz

ترجمه آهنگ Alaz Alaz از Buray