تصویر موجود نیست

ادیس

5

آهنگهای ادیس

Gülşen & EdisSor

دانلود آهنگ Sor از Gülşen و Edis

EdisBana Mı

دانلود آهنگ Bana Mı از Edis

EdisYalancı

ترجمه آهنگ Yalancı از Edis

EdisArıyorum

ترجمه آهنگ Arıyorum از Edis

EdisMartılar

ترجمه آهنگ Martılar از Edis