تصویر موجود نیست

احمد پارلاک

1

آهنگهای احمد پارلاک

Zehra & Ahmet ParlakHaydaa

ترجمه آهنگ Haydaa از Zehra و Ahmet Parlak