تصویر موجود نیست

آورورا

2

آهنگهای آورورا

AURORAHunting Shadows (Assassin’s Creed)

ترجمه آهنگ Hunting Shadows از AURORA

AURORACure for Me

ترجمه آهنگ Cure for Me از AURORA