تصویر موجود نیست

آلیسیا کارا

4

آهنگهای آلیسیا کارا

Alessia CaraLie to Me

ترجمه آهنگ Lie to Me از Alessia Cara

Alessia CaraBest Days

ترجمه آهنگ Best Days از Alessia Cara

Alessia CaraShapeshifter

ترجمه آهنگ Shapeshifter از Alessia Cara

Alessia CaraSweet Dream

ترجمه آهنگ Sweet Dream از Alessia Cara