دانلود آهنگ Island از Miley Cyrus

0

دانلود آهنگ Island از Miley Cyrus + متن و ترجمه

مایلی سایرس – آیلند (جزیره)

Miley CyrusIsland

دانلود آهنگ Island از Miley Cyrus

 

متن و ترجمه آهنگ Island از Miley Cyrus

 

[Verse 1]

I’m on an island, dirty dancing in the sun

تو یک جزیره هستم، و دارم زیر نور آفتاب میرقصم

So close to heaven, but so far from everyone

خیلی نزدیک به بهشت، اما خیلی دور از همه

Yeah, I’ve got treasures buried underneath the sand

آره، من گنجینه ای دارم که زیر ماسه ها دفنش کردم

But I’m still wishing for the love that I don’t have

اما هنوزم آرزوی عشقی رو دارم که ندارمش

 

[Pre-Chorus]

Mama told me, “Girl, smoke ’em if you got ’em”

مامان بهم گفت “دختر، اگه افکار منفی به ذهنت اومد دودشون کن برن هوا”

Left my lighter back at home with all my problems

فندکم رو با تمام مشکلاتم در خونه جا گذاشتم

So I’m sittin’ here wondering all day long

پس هنوزم اینجام و در تمام طول روز سر در گمم

 

 

[Chorus]

Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)

آیا تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed (Have I landed) in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)

آیا تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

 

[Verse 2]

I can paint my toenails whilе I’m soaking up the sea

مادامیکه دارم از دریا لذت میبرم میتونم ناخن های پام رو لاک بزنم

The only thing that’s missing hеre is you and our TV

تنها چیزی که الان دلم براش تنگ شده تو و تلوزیونمونه

And I won’t lie, it sure gets lonely here at night

و نمیخوام دروغ بگم، درسته من شب اینجا تنهام

But no one here needs nothin’ from me and it’s kind of nice

اما خوبیش اینه که هیچکس اینجا نیست که چیزی ازم بخواد

 

تکست و معنی اهنگ Island

 

[Pre-Chorus]

Mama told me, “Girl, smoke ’em if you got ’em”

مامان بهم گفت “دختر، اگه افکار منفی به ذهنت اومد دودشون کن برن هوا”

Left my lighter back at home with all my problems

فندکم رو با تمام مشکلاتم در خونه جا گذاشتم

So I’m sittin’ here wondering all day long

پس هنوزم اینجام و در تمام طول روز سر در گمم

 

[Chorus]

Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)

آیا تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed (Have I landed) in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)

آیا تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

 

[Bridge]

I hear your voice like a song on the radio

صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم

All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you

تمام طول روز، چون، پسر، دلم برات تنگ شده

I hear your voice like a song on the radio, ah

صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم

I hear your voice like a song on the radio (Hey, ah)

صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم

All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you (Hey)

تمام طول روز، چون، پسر، دلم برات تنگ شده

I hear your voice like a song on the radio, ah

صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم

 

[Chorus]

Am I stranded on an island?

آیا من تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

Am I stranded on an island?

آیا من تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed in paradise?

یا در بهشت فرود اومدم؟

Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)

به گل نشستم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)

تو یک جزیره؟ (تمام طول روز، چون، پسر، دلم برات تنگ شده)

Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)

یا فرود اومدم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

In paradise?

در بهشت؟

Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)

به گل نشستم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)

تو یک جزیره؟ (تمام طول روز، چون، پسر، دلم برات تنگ شده)

Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)

یا فرود اومدم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

In paradise?

در بهشت؟

 

[Outro]

Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)

به گل نشستم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

On an island? (All day along, ’cause, boy, I’ve been missing you)

تو یک جزیره؟ (تمام طول روز، چون، پسر، دلم برات تنگ شده)

Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)

یا فرود اومدم (صدات رو مثل آوازی از رادیو میشنوم)

In paradise?

در بهشت؟

Am I stranded on an island?

آیا من تو یک جزیره به گل نشستم؟

Or have I landed

یا فرود اومدم…

 

دانلود آهنگ Island از مایلی سایرس

پخش آنلاین آهنگ

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.