ترجمه آهنگ The Feels از TWICE

11

ترجمه آهنگ The Feels از TWICE

توایس – دِ فیلز (احساسات)

The FeelsTWICE

ترجمه آهنگ The Feels از TWICE

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ The Feels از TWICE

 

[Intro: Chaeyoung]

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you got the feels
می‌دونم تو هم به من حس داری

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

 

[Verse 1: Nayeon, Momo, Sana, Tzuyu]

Uh, I’m so curious
خیلی کنجکاوم

’Bout ya boy, wanna keep it cool
درباره تو پسر، می‌خوام خیلی خونسرد رفتار کنم

But I know everytime you move
اما می‌دونم هر بار که تو حرکتی می‌کنی

Got me frozen, I
من خشکم میزنه، من

Get so shy, it’s obvious (Yeah, yeah)
خیلی خجالت می‌کشم، کاملا مشخصه

Catching feels like butterflies
احساس می‌کنم تو شکمم پروانه‌ها دارن پرواز میکنن

If I say what’s on my mind
اگه چیزی که تو ذهنمه رو بگم

Would I hit bullseye?
آیا به هدف میزنم؟

Shoot! I’m ready, aim and fire
شلیک! من آماده‌ام، هدفگیری و شلیک

 

 

[Refrain: Tzuyu, Jihyo, Dahyun, Nayeon]

Baby, I (Woah)
عزیزم، من

Feel like cupid’s alive
حس می‌کنم کوپید (خدای عشق یونان باستانه) زندست

Ali-i-ive tonight
امشب زندست

Yeah, tonight
آره، امشب

If your heart beats the same way
اگه قلبت مثل قلب من می‌تپه

Let me know (Yeah, let me know)
بهم بگو تا بدونم (آره، بهم بگو تا بدونم)

‘Cause I’m boom-boom-boom
چون واسه من بوم بوم بوم می‌تپه

From head to toe and I (From head to toe)
از سر تا نوک انگشتام و من (از سر تا نوک انگشتام)

 

[Pre-Chorus: Mina, Chaeyoung, Jeongyeon]

I know love
می‌دونم عشق

It is such a funny thing
خیلی بانمکه

A mystery allure
یه جذابیت رمز آلود

Gotta get to know you more
باید تو رو بیشتر بشناسم

‘Cause I, I can feel a real connection
چون می‌تونم یه ارتباط واقعی رو حس کنم

A supernatural attraction-ah
یه کشش ماورائی

I got the feels for you, yeah, yeah, yeah, yeah
من بهت حس دارم، آره، آره، آره، آره

 

[Chorus: Nayeon, Jihyo]

You have stolen my heart, oh, yeah
تو قلب منو دزدیدی، اوه آره

Never let it go-oh-oh
هیچوقت رهاش نکن

No, never let it go-oh, oh-oh, oh-oh, oh
هیچوقت رهاش نکن

Lightning straight to my heart, oh, yeah (Oh, yeah)
مثل یک صاعقه مستقیم به قلبم، اوه آره

I got all the feels for sure
من مطمئنا حس دارم

Yeah, I got all the feels for ya
آره، من به تو حس دارم

 

[Post-Chorus: Momo, Nayeon, Jihyo]

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، من می‌دونم

I know I get the feels
می‌دونم یه حسی بهم دست داد

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you feel it too
میدونم تو هم حسش میکنی

 

[Verse 2: Sana, Tzuyu, Chaeyoung, Dahyun]

(Uh-uh, yeah)
(اه-اه، اره)
Sway in the moonlight, dance in the dark
زیر مهتاب تاب می‌خورم، در تاریکی می‌رقصم

I, I know that I caught your eye
می‌دونم که چشمات رو گرفتار خودم کردم

Are we on the same vibe?
آیا حس هر دومون یکیه؟

I wonder what’s on your mind
کنجکاوم بدونم چی تو سرته

‘Cause you got me good and I wanna be ya boo
منو گرفتار خودت کردی، می‌خوام دوست دخترت باشم

If it’s dumb, well, I wanna be a fool
اگه این احمقانست، خب، می‌خوام احمق باشم

Underneath the neon lights, baby
زیر نور لامپ نئون، عزیزم

Electricity tonight, baby
امشب الکتریسیته جریان داره، عزیزم

 

[Pre-Chorus: Mina, Chaeyoung, Jeongyeon, Jihyo]

I know love
می‌دونم عشق

It is such a funny thing (Yeah)
خیلی بانمکه (آره)

A mystery allure
یه جذابیت رمز آلود

Gotta get to know you more (No)
باید تو رو بیشتر بشناسم

’Cause I, I can feel a real connection (Connection)
چون می‌تونم یه ارتباط واقعی رو حس کنم

A supernatural attraction-ah (Attraction, ah)
یه کشش ماورائی (کشش)

I got the feels for you, yeah, yeah, yeah, yeah (Ah)
بهت حس دارم، آره، آره، آره، آره

 

تکست و معنی اهنگ The Feels

 

[Chorus: Nayeon, Jihyo]

You have stolen my heart, oh, yeah (Oh, yeah)
قلب منو دزدیدی، اوه، آره (اوه، آره)

Never let it go-oh-oh
هیچوقت رهاش نکن

No, never let it go-oh, oh-oh, oh-oh, oh
هیچوقت رهاش نکن

Lightning straight to my heart, oh, yeah (Oh, yeah)
مثل یک صاعقه مستقیم به قلبم، اوه، آره (اوه، آره)

I got all the feels for sure
مطمئنا حس دارم

Yeah, I got all the feels for ya (Oh, yeah)
آره من بت حس دارم (اوه، آره)

 

[Post-Chorus: Sana, Nayeon, Momo, Jihyo]

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know I get the feels
می‌دونم یه حسی بهم دست داد

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you feel it too
میدونم تو هم حسش می‌کنی

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know I get the feels
می‌دونم یه حسی بهم دست داد

Boy, I, boy, I, boy, I know
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you feel it too (Feel it too)
می‌دونم تو هم حسش میکنی

 

[Bridge: Mina, Tzuyu, Nayeon]

You got my attention (Oh)
توجه منو به خودت جلب کردی

So, what’s your intention? (Oh)
خب، بگو ببینم قصدت چیه؟

Yeah, tell me, baby, what’s the deal?
آره، عزیزم بگو ببینم جریان چیه؟

Oh, one look and I know it
اوه، یک نگاه و من می‌فهمم

Baby, my eyes reveal
عزیزم، چشمای من همه چیز رو آشکار می‌کنه

That you, you, you give me the feels, oh yeah
که تو بهم حس عشق دادی، اوه آره

 

[Chorus: Jeongyeon, Jihyo, Nayeon]

You have stolen my heart, oh, yeah (Oh yeah)
قلب منو دزدیدی ، اوه آره

Never let it go-oh-oh (No, no)
هیچوقت رهاش نکن

No, never let it go-oh, oh-oh, oh-oh, oh (No, no)
هیچوقت رهاش نکن

Lightning straight to my heart, oh, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah)
مثل یک صاعقه مستقیم به قلبم، اوه، آره (اوه، آره، آره، آره)

I got all the feels for sure
مطمئنا حس دارم

Yeah, I got all the feels for ya
آره من بهت حس دارم

 

 

[Post-Chorus: Chaeyoung, Nayeon, Momo, Jihyo]

Boy, I, boy, I, boy, I know (The feels)
پسر، من، پسر، من، می‌دونم (احساسات)

I know I get the feels (The feels) (Oh, yeah)
می‌دونم یه حسی بهم دست داد (احساسات، آره)

Boy, I, boy, I, boy, I know (Ayy) (Yeah, yeah, yeah)
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you feel it too (Yeah, yeah, yeah)
می‌دونم تو هم حسش می‌کنی (آره، آره، آره)

Boy, I, boy, I, boy, I know (The feels) (The feels, come on)
می‌دونم یه حسی بهم دست داد (احساسات، آره) (احساسات، یالا)

I know I get the feels (The feels)
می‌دونم یه حسی بهم دست داد (احساسات)

Boy, I, boy, I, boy, I know (Ayy)
پسر، من، پسر، من، می‌دونم

I know you feel it too (Yeah)
می‌دونم تو هم حسش می‌کنی (آره)

 

ترجمه آهنگ The Feels از توایس

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.

 1. ASPAITIZI BTS TWICE kep1er
  28 ژوئن 2022

  میشه بگید برای چی عکسی که برای ترجمه گذاشتین بعضی جاهاش تار شده؟

  • holydemon
   29 ژوئن 2022

   تا سایت فیل*تر نشه