ترجمه آهنگ Dünya Fani از Çakal و Arem Özgüç و Arman Aydın

3

ترجمه آهنگ Dünya Fani از Çakal و Arem Özgüç و Arman Aydın + دانلود آهنگ

چاکال و آرم اوزگوچ و آرمان آیدین  – دنیا فانی

Cakal & Arem Ozguc & Arman AydinDunya Fani

ترجمه آهنگ Dünya Fani از Çakal و Arem Özgüç و Arman Aydın

 

متن و ترجمه آهنگ Dünya Fani از Çakal و Arem Özgüç و Arman Aydın

 

[Giriş]
Nefesini tut ve de son günü yaşa

نفست رو حبس کن و روز آخر رو زندگی کن
Hevesini kursağa tıkmasın yaşam

و اجازه نده زندگی شور و اشتیاقت رو ازت بگیره
Kafanı dağıt, kaç tatile Kaş’a

افکارت رو خالی کن، تعطیلات رو برو کاش (یک شهر در ترکیه)
Konuşmadan hakkımda önce bi’ başar

قبل از این که پشت سرم حرف بزنی کمی فکر کن
Dolu bardağım, bir damlaya taşar

کاسه صبرم دیگه داره لبریز میشه
Arama macera, kendini yaşa

دنبال ماجرا نگرد، سرت تو کار خودت باشه
Her günü son gün gibi, her günü son

طوری که انگار هر روز آخرین روزه
Her günü son gibi

انگار هر روز آخرین روزه

 

[Nakarat]
Ölüm gelir ani (Ölüm gelir ani, ölüm gelir ani, ölüm gelir ani)

مرگ خبر نمی‌کنه (مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه)
Dünya fani (Dünya fani, dünya fani, dünya fani)

دنیا فانیه (دنیا فانیه، دنیا فانیه، دنیا فانیه)
Sonsuz tatil (Sonsuz tatil, sonsuz tatil, sonsuz tatil)

تعطیلات بی پایان (تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان)
After party (After party, after party, after party)

افترپارتی (افترپارتی، افترپارتی، افترپارتی)

Ölüm gelir ani (Ölüm gelir ani, ölüm gelir ani, ölüm gelir ani)

مرگ خبر نمی‌کنه (مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه)
Dünya fani (Dünya fani, dünya fani, dünya fani)

دنیا فانیه (دنیا فانیه، دنیا فانیه، دنیا فانیه)
Sonsuz tatil (Sonsuz tatil, sonsuz tatil, sonsuz tatil)

تعطیلات بی پایان (تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان)
After party (After party, after party, after party)

افترپارتی (افترپارتی، افترپارتی، افترپارتی)

 

تکست و معنی آهنگ Dünya Fani

 

 

[Verse]
Bizim için zor olan paralar değil

ما مشکل مالی نداریم
Gerekirse onlara yaralar verip hatalara gir

اگه لازم شد کار اشتباه رو انجام بده و زخمیش کن
Bahama’lar Güneş

باهاما هواش آفتابیه
Bırak bahaneleri, ağır ağır düş hep

بهانه ها رو رها کن، سخت زمین بخور
Bilir düşmanlar, biz dişe diş hep

دشمن ها میدونن، چشم در برابر چشم
Öğrendim bunları düşe düşe

اینا رو وقتی زمین می‌خوردم یاد گرفته ام
Gerekirse takılır canımız dişe

اگه لازم باشه دندون روی جگر میذاریم
Acıtamaz canımızı bugün hiçbi’ şey

امروز هیچ چیزی نمیتونه بهمون صدمه بزنه

 

[Köprü]
Ama kalkmayı bil (Ah)

اما بلند شدن رو یاد بگیر
Sen görkemli (Ah)

تو عالی هستی
Sen erdemli (Ah)

تو پاکدامن هستی
Sen şehvetli (Ah)

تو شهوتی هستی

 

[Nakarat]

Ölüm gelir ani (Ölüm gelir ani, ölüm gelir ani, ölüm gelir ani)

مرگ خبر نمی‌کنه (مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه)
Dünya fani (Dünya fani, dünya fani, dünya fani)

دنیا فانیه (دنیا فانیه، دنیا فانیه، دنیا فانیه)
Sonsuz tatil (Sonsuz tatil, sonsuz tatil, sonsuz tatil)

تعطیلات بی پایان (تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان)
After party (After party, after party, after party)

افترپارتی (افترپارتی، افترپارتی، افترپارتی)

Ölüm gelir ani (Ölüm gelir ani, ölüm gelir ani, ölüm gelir ani)

مرگ خبر نمی‌کنه (مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه، مرگ خبر نمی‌کنه)
Dünya fani (Dünya fani, dünya fani, dünya fani)

دنیا فانیه (دنیا فانیه، دنیا فانیه، دنیا فانیه)
Sonsuz tatil (Sonsuz tatil, sonsuz tatil, sonsuz tatil)

تعطیلات بی پایان (تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان، تعطیلات بی پایان)
After party (After party, after party, after party)

افترپارتی (افترپارتی، افترپارتی، افترپارتی)

 

[Çıkış]
Ölüm gelir ani

مرگ خبر نمی‌کنه

 

ترجمه آهنگ Dünya Fani از چاکال و آرم اوزگوچ و آرمان آیدین

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.