تصویر موجود نیست

کارول جی

6

آهنگهای کارول جی

KAROL GMientras Me Curo Del Cora

دانلود آهنگ Mientras Me Curo Del Cora از KAROL G

KAROL GCairo

دانلود آهنگ Cairo از KAROL G

KAROL GGatúbela

دانلود آهنگ Gatúbela از KAROL G

KAROL G & Romeo SantosX SI VOLVEMOS

دانلود آهنگ X SI VOLVEMOS از KAROL G و Romeo Santos

KAROL G & ShakiraTQG

دانلود آهنگ TQG از Shakira و KAROL G

Karol GPROVENZA

ترجمه آهنگ PROVENZA از Karol G