تصویر موجود نیست

موردا

1

آهنگهای موردا

Hadise & Murdaİmdat

ترجمه آهنگ Imdat از Hadise و Murda