تصویر موجود نیست

شهرت ممدوف

2

آهنگهای شهرت ممدوف

Şöhret MemmedovSarğılar

ترجمه آهنگ Sarğılar از Şöhret Memmedov

Şöhrət MəmmədovSevdinmi Məni

ترجمه آهنگ Sevdinmi Məni از Şöhrət Məmmədov