تصویر موجود نیست

دمت آکالین

2

آهنگهای دمت آکالین

Demet AkalınBensiz Olsun

ترجمه آهنگ Bensiz Olsun از Demet Akalın

Demet AkalınÇukur

ترجمه آهنگ Çukur از Demet Akalın