تصویر موجود نیست

داملا

5

آهنگهای داملا

DamlaKibrit

دانلود آهنگ Kibrit از Damla

Can QizimDamla

دانلود آهنگ Can Qizim از Damla + متن و ترجمه

DamlaHazırlaşır

دانلود آهنگ Hazırlaşır از Damla + متن و ترجمه

DamlaMen Razi

ترجمه آهنگ Men Razi از Damla

DamlaOyun

ترجمه آهنگ Oyun از Damla