تصویر موجود نیست

حادثه

4

آهنگهای حادثه

HadiseKüçük Bir Yol

ترجمه آهنگ Küçük Bir Yol از Hadise

Hadise & Murdaİmdat

ترجمه آهنگ Imdat از Hadise و Murda

HadiseCoş Dalgalan

ترجمه آهنگ Coş Dalgalan از Hadise

HadiseHay Hay

ترجمه آهنگ Hay Hay از Hadise