تصویر موجود نیست

جی آیدل

3

آهنگهای جی آیدل

G)I-DLE)DARK (X-file)

ترجمه آهنگ DARK (X file) از G)I DLE)

GI-DLEReset

ترجمه آهنگ Reset از GI DLE

G)I-DLE)Nxde

ترجمه آهنگ Nxde از G)I DLE)