ترجمه آهنگ Working از Tate McRae و Khalid

1

ترجمه آهنگ Working از Tate McRae و Khalid

تیت مک‌ری و خالید – وُرکینگ (کار کردن)

WorkingTate McRae & Khalid

ترجمه آهنگ Working از Tate McRae و Khalid

 

متن و ترجمه آهنگ Working از Tate McRae و Khalid

 

 

[Intro: Tate McRae]

We’re not working, working, oh, oh
رابطه ما جواب نمی‌ده، اوه، اوه

 

[Verse 1: Tate McRae]

It’s a feeling that I can’t explain
احساسی دارم که نمی‌تونم توصیفش کنم

That I miss you more when I’m away
که وقتی ازت دورم دلم خیلی برات تنگ میشه

And I swear I’ve been counting the days (Oh, ooh-ooh)
و قسم می‌خورم که دارم روزها رو می‌شمرم

But when you’re here, I think I need some space
ولی وقتی اینجا کنارمی، فکر می‌کنم یه کم نیاز به تنهایی دارم

Well s–t, we’ve always had good conversations, or we used to
خب، ما همیشه گفتگوهای خوبی با هم داشتیم، یا این واسه قبل بود

But I haven’t been serious since high school
اما من از دبیرستان به بعد تا حالا انقد در رابطه‌ای جدی نبودم

Maybe I’m the one to blame (Blame)
شاید من تنها مقصره این ماجرام

Mm-hmm
امم، اممم

But in real life it’s not the same, no, oh
اما در حقیقت اینطور نیست، نه، اوه

 

[Chorus: Tate McRae & Khalid]

And when I’m working (Yeah, ayy)
و وقتی که دارم کار می‌کنم

You’re the only one that I want
تو تنها کسی هستی که می‌خوامش

But we’re not working (Ooh, ooh)
اما رابطه ما جواب نمی‌ده

Yeah, I told you from the start, I’m not perfect (No, oh)
آره، من از همون اول بهت گفتم، من کامل نیستم

Yeah, that’s why you like me so much
آره، واسه همینه که اینقدر ازم خوشت میاد

We’re not working (Yeah), we’re not working (No, ooh)
رابطه ما جواب نمی‌ده (آره)، رابطه ما جواب نمی‌ده

 

[Post-Chorus: Tate McRae & Khalid]

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da (Ayy, yeah)
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا (ایی، آره)

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا

 

[Verse 2: Khalid]

You say all we need is time (All we need is time, yeah)
میگی گذر زمان رابطمونو بهتر میکنه (تموم چیزی که می‌خوایم گذر زمانه، آره)

I don’t wanna dim your light
نمی‌خوام امیدتو ازت بگیرم

But I can’t say I’m an introvert (No, I can’t)
اما نمی‌تونم جلوی خودمو بگیرم

The time is right, we just don’t work
گذر زمان درسته، اما رابطه ما جواب نمی‌ده

Don’t work no more, no
رابطه ما جواب نمی‌ده، نه

 

[Pre-Chorus: Khalid]

Oh, oh, I don’t mean to be rude (Mean to be rude)
اوه، اوه، نمی‌خوام بی ادبی کنم (بی ادبی کنم)

Still got a thing for you (Mm-hmm)
هنوز هم بهت یه حسی دارم

I gotta tell the truth, yeah, ayy
باید حقیقت رو بگم، آره

Oh, oh, no more leadin’ you on
اوه، اوه، دیگه از این کارت حمایت نمی‌کنم

That’s wrong, so wrong
این کار اشتباهه، خیلی اشتباه

 

تکست و معنی اهنگ Working

 

[Chorus: Khalid & Tate McRae, Both]

And when I’m working (Yeah, yeah)
و وقتی که دارم کار می‌کنم (آره، آره)

You’re the only one that I want
تو تنها کسی هستی که می‌خوامش

But we’re not working (No, ooh)
اما رابطه ما جواب نمی‌ده

I told you from the start
از همون اول بهت گفتم

I’m not perfect, no, oh (Oh)
من کامل نیستم، نه، اوه

That’s why you like me so much
به خاطر همینه که تو اینقدر ازم خوشت میاد

But we’re not working (Yeah), we’re not working
رابطه ما جواب نمی‌ده (آره)، رابطه ما جواب نمی‌ده

 

[Post-Chorus: Tate McRae & Khalid]

We’re not working
رابطه ما جواب نمی‌ده

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da (We’re not working, working, no, oh)
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا (رابطه ما جواب نمی‌ده)

La-da, da, da-da, da (Ooh, ooh)
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا

We’re not working, working, no, oh
رابطه ما جواب نمی‌ده، نه، اوه

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

 

[Pre-Chorus: Tate McRae, Khalid, Both]

Now, oh, I don’t mean to be rude (Don’t mean to be rude)
حالا، اوه، نمیخوام بی ادبی کنم (نمیخوام بی ادبی کنم)

Still got a thing for you
هنوز هم بهت یه حسی دارم

I gotta tell the truth (Oh-oh, ooh, oh)
باید حقیقت رو بگم

No more leadin’ you on
دیگه از این کارت حمایت نمی‌کنم

That’s wrong, so wrong
این کار اشتباهه، خیلی اشتباه

 

[Chorus: Tate McRae & Khalid, Khalid, Tate McRae]

And when I’m working (When I’m working, no)
و وقتی که دارم کار می‌کنم (وقتی که دارم کار می‌کنم، نه)

You’re the only one that I want
تو تنها کسی هستی که می‌خوامش

But we’re not working (Shawty we’re not working)
اما رابطه ما جواب نمی‌ده

I told you from the start, I’m not perfect (Yeah, yeah)
از همون اول بهت گفتم، من کامل نیستم (آره، آره)

That’s why you like me so much
واسه همینه که اینقدر ازم خوشت میاد

But we’re not working (No, oh), we’re not working
رابطه ما جواب نمی‌ده (نه، اوه)، رابطه ما جواب نمی‌ده

 

[Post-Chorus: Tate McRae & Khalid]

We’re not working
رابطه ما جواب نمی‌ده

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da (We’re not working, working, no, oh)
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا (رابطه ما جواب نمی‌ده)

La-da, da, da-da, da (Ooh, ooh)
لا-دا، دا، دا-دا، دا

La-da, da, da-da, da, da (Ooh, ooh)
لا-دا، دا، دا-دا، دا، دا

We’re not working, working, no, oh
رابطه ما جواب نمی‌ده، نه، اوه

La-da, da, da-da, da
لا-دا، دا، دا-دا، دا

Ah
اه

 

ترجمه آهنگ Working از تیت مک‌ری و خالید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.