ترجمه آهنگ ur a stranger از WILLOW

1

ترجمه آهنگ ur a stranger از WILLOW

ویلو – یور اِ استرنجر (تو یک غریبه ای) || WILLOWur a stranger

ترجمه آهنگ ur a stranger از WILLOW

 

متن و ترجمه آهنگ ur a stranger از WILLOW + دانلود آهنگ

[Chorus]
The least you could do is find someone else

کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه شخص دیگه ای رو پیدا کنی
The least you could do

کمترین کاری که میتونی بکنی
I know the least you could do is find someone else

میدونم کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه شخص دیگه ای رو پیدا کنی
The least you could do

کمترین کاری که میتونی بکنی

 

 

[Verse 1]
She used to be mine

اون دختر قبلا مال من بود

Now she’s yours and that’s fine

و حالا مال توئه و این ایرادی نداره
Guess I ran out of time to please

فکر میکنم دیگه واست سرگرم کننده نیستم
I never thought I’d be angry

هیچوقت فکرشم نمیکردم انقدر عصبی بشم
You’re so f*ckin’ shady

تو خیلی غیرقابل اعتمادی
I gave you the lady

من اون خانوم رو بهت دادم
Such a shame you’d forget me, me

خجالت آوره که تو منو فراموش کردی
Me, me

من، من

 

تکست و معنی اهنگ ur a stranger

 

[Chorus]

The least you could do is find someone else

کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه شخص دیگه ای رو پیدا کنی
The least you could do

کمترین کاری که میتونی بکنی
I know the least you could do is find someone else

میدونم کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه شخص دیگه ای رو پیدا کنی
The least you could do

کمترین کاری که میتونی بکنی

 

[Verse 2]
I can’t see you, I don’t fuckin’ need to

نمیتونم ببینمت، اصلا هم نیازی به دیدنت ندارم
You think you’re so good together?

شما فکر میکنید در کنار هم خیلی جذابید؟
Oh, my God, yeah, me, too

اوه، خدای من، آره، منم همینطور فکر میکنم
You’re a stranger, when I see you, I can’t speak

تو یه غریبه ای، وقتی می بینمت ، نمیتونم حرف بزنم
See you, I can’t breathe

وقتی میبینمت، نمیتونم نفس بکشم
You’re a stranger, when I see you, I can’t speak

تو یه غریبه ای، وقتی می بینمت ، نمیتونم حرف بزنم
See you, I can’t breathe

وقتی میبینمت، نمیتونم نفس بکشم
Breathe, breathe

نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم نفس بکشم
Breathe, breathe

نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم نفس بکشم

 

[Outro]
I can’t, I can’t

نمیتونم، نمیتونم
I can’t, I can’t breathe

نمیتونم، نمیتونم نفس بکشم

 

ترجمه آهنگ ur a stranger از ویلو

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.