ترجمه آهنگ Sun and Moon از Anees

0

ترجمه آهنگ Sun and Moon از Anees

انیس – سان اند مون (خورشید و ماه) || AneesSun and Moon

ترجمه آهنگ Sun and Moon از Anees

 

متن و ترجمه آهنگ Sun and Moon از Anees

 

Yeah, yeah
آره، آره

 

[Chorus]

Baby, baby, you’re my sun and moon
عزیزم، عزیزم، تو خورشید و ماه من هستی

Girl, you’re everything between
دختر، تو همه چیز بینشون هستی

A lot of pretty faces could waste my time
خیلی از چهره‌های زیبا می‌تونستن وقتم رو تلف کنن

But you’re my dream girl
اما تو دختر رویایی من هستی

You make flowers bloom
تو گل‌ها را شکوفا می‌کنی

Girl, you make the stars collide
دختر، تو باعث برخورد ستاره‌ها می‌شوی

And I don’t know what I did
و من نمی‌دونم چه کردم

To get lucky like this, but it sure feels fine
برای این که شانس این رو داشته باشیم، اما مطمئنا خوبه

 

 

[Verse 1]

‘Cause you give me love and affection
چون تو به من عشق و محبت میدی

I give you all my protection
من تمام توجه خودمو به تو میدم

I’m trynna stay by your side til the day I die
سعی می‌کنم تا روز مرگ کنارت بمونم

And you give me all of your love
و تو تمام عشقت رو به من میدی

And I give you all of my trust
و من به تو اعتماد کامل دارم

I know you’ll never betray me or leave my side, oh my
می‌دونم تو هرگز به من خیانت نمی‌کنی یا از من جدا نمیشی

 

[Chorus]
Baby, baby, you’re my sun and moon
عزیزم، عزیزم، تو خورشید و ماه من هستی

Girl, you’re everything between
دختر، تو همه چیز بینشون هستی

A lot of pretty faces could waste my time
خیلی از چهره‌های زیبا می‌تونستن وقتم رو تلف کنن

But you’re my dream girl
اما تو دختر رویایی من هستی

You make flowers bloom
تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی

(Girl, you make the flowers bloom)
(دختر، تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی)

Girl, you make the stars collide
دختر، تو باعث برخورد ستاره‌ها می‌شوی

(Don’t you know you make the stars collide?)
(نمی‌دونی که ستاره‌ها با هم برخورد می‌کنن؟)

And I don’t know what I did
و من نمی‌دونم چه کردم

To get lucky like this but it sure feels fine
برای این که شانس این رو داشته باشیم، اما مطمئنا خوبه

 

[Verse 2]

‘Cause I see your face when I’m sleepin’
چون وقتی می‌خوابم صورت تو رو می‌بینم

I wake up grateful to breathe in
خدا را شکر که از نفس کشیدن بیدار می‌شوم

The air you float through, I wrote you a lullaby
توی هوایی که توش شناور میشی، برای تت یه لالایی نوشتم

A song to sing on your pillow
یک آهنگ برای آواز خوندن روی بالشتت

Swift as a swing on a willow
چابک مانند تابِ روی درخت بید

My sweetest words are mere birds in your perfect sky, oh my
شیرین‌ترین کلمات من پرندگانی هستن در آسمان کامل تو، ای من

 

معنی آهنگ Sun and Moon

 

[Chorus]

Baby, baby, you’re my sun and moon
عزیزم، عزیزم، تو خورشید و ماه من هستی

Girl, you’re everything between
دختر، تو همه چیز بینشون هستی

A lot of pretty faces could waste my time
خیلی از چهره‌های زیبا می‌تونستن وقتم رو تلف کنن

But you’re my dream girl
اما تو دختر رویایی من هستی

You make flowers bloom
تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی

(Girl, you make the flowers bloom)
(دختر، تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی)

Girl, you make the stars collide
دختر، تو باعث برخورد ستاره‌ها می‌شوی

(Don’t you know you make the stars collide?)
(نمی‌دونی که ستاره‌ها با هم برخورد می‌کنن؟)

And I don’t know what I did
و من نمی‌دونم چه کردم

To get lucky like this but it sure feels fine
برای این که شانس این رو داشته باشیم، اما مطمئنا خوبه

‘Cause Baby, baby, you’re my sun and moon
چون عزیزم، عزیزم، تو خورشید و ماه من هستی

Girl, you’re everything between
دختر، تو همه چیز بینشون هستی

A lot of pretty faces could waste my time
خیلی از چهره‌های زیبا می‌تونستن وقتم رو تلف کنن

But you’re my dream girl
اما تو دختر رویایی من هستی

You make flowers bloom
تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی

(Girl, you make the flowers bloom)
(دختر، تو گل‌ها رو شکوفا می‌کنی)

Girl, you make the stars collide
دختر، تو باعث برخورد ستاره‌ها می‌شوی

(Don’t you know you make the stars collide?)
(نمی‌دونی که ستاره‌ها با هم برخورد می‌کنن؟)

And I don’t know what I did
و من نمی‌دونم چه کردم

To get lucky like this but it sure feels fine
برای این که شانس این رو داشته باشیم، اما مطمئنا خوبه

 

[Outro]

Oh my, oh my, oh my
اوه من، اوه من، اوه من

Yeah, oh my, oh my
آره، اوه من، اوه من

Baby, baby, you’re mine
عزیزم، عزیزم، تو مال منی

 

ترجمه آهنگ Sun and Moon از انیس

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.