ترجمه آهنگ Mr. Brightside از The Killers

1

ترجمه آهنگ Mr. Brightside از The Killers

کیلرز – مستر برایتساید (آقای خوشبین) || The KillersMr. Brightside

ترجمه آهنگ Mr. Brightside از The Killers

 

متن و ترجمه آهنگ Mr. Brightside از The Killers

 

[Verse]
Coming out of my cage and I’ve been doing just fine

دارم از لاک تنهاییم در میام و تا الان خیلی خوب پیش رفتم
Gotta, gotta be down because I want it all

باید متواضع باشم چون نمیخوام از دستش بدم
It started out with a kiss; how did it end up like this?

همه چیز با یک بوسه شروع شد، چطور به اینجا رسید؟
It was only a kiss; it was only a kiss

فقط یک بوسه بود، فقط یک بوسه
Now I’m falling asleep and she’s calling a cab

حالا داره خوابم می‌بره و و اونم داره تاکسی می‌گیره
While he’s having a smoke and she’s taking a drag

وقتی پسره داره سیگار می‌کشه، دختره هم یه پُک می‌زنه
Now they’re going to bed, and my stomach is sick

حالا میرن سمت تخت، و من حالم داره بهم می‌خوره
And it’s all in my head, but she’s touching his Chest now

همه اینها تو سرمه (فکر و خیالـه)، ولی اون (دختره) داره پسرِ رو لمس می‌کنه

 

 

[Pre-Chorus]
he takes off her Dress now

حالا پسره لباس دختره رو در میاره

let me go

منو از یاد می‌بره
And I just can’t look: it’s killing me

تحمل دیدنش رو ندارم، داره منو می‌کُشه
They’re taking control

و بهم مسلط میشه

 

[Chorus]
Jealousy, turning saints into the sea

حسادت، ایمان آدم رو به باد میده
Swimming through sick lullabies, choking on your alibis

وقتی همه چیز رو سرت خراب میشه، و زبونت بند میاد
But it’s just the price I pay, destiny is calling me

ولی این بهایی هست که باید بپردازم، سرنوشت منو صدا می‌کنه
Open up my eager eyes, ’cause I’m Mr. Brightside

تا چشم های مشتاقم رو باز کنم، چون من آقای خوشبین هستم

 

تکست و معنی اهنگ Mr. Brightside

 

[Verse]
I’m coming out of my cage, and I’ve been doing just fine

دارم از لاک تنهاییم در میام و تا الان خیلی خوب پیش رفتم
Gotta, gotta be down because I want it all

باید متواضع باشم چون نمیخوام از دستش بدم
It started out with a kiss; how did it end up like this?

همه چیز با یک بوسه شروع شد، چطور به اینجا رسید؟
It was only a kiss; it was only a kiss

فقط یک بوسه بود، فقط یک بوسه
Now I’m falling asleep and she’s calling a cab

حالا داره خوابم می‌بره و و اونم داره تاکسی می‌گیره
While he’s having a smoke and she’s taking a drag

وقتی پسره داره سیگار می‌کشه، دختره هم یه پُک می‌زنه
Now they’re going to bed, and my stomach is sick

حالا میرن سمت تخت، و من حالم داره بهم می‌خوره
And it’s all in my head, but she’s touching his Chest now

همه اینها تو سرمه (فکر و خیالـه)، ولی اون (دختره) داره پسرِ رو لمس می‌کنه

 

[Pre-Chorus]
he takes off her Dress now

حالا پسره لباس دختره رو در میاره

let me go

منو از یاد می‌بره
And I just can’t look: it’s killing me

تحمل دیدنش رو ندارم، داره منو می‌کُشه
They’re taking control

و بهم مسلط میشه

 

[Chorus]
Jealousy, turning saints into the sea

حسادت، ایمان آدم رو به باد میده
Swimming through sick lullabies, choking on your alibis

وقتی همه چیز رو سرت خراب میشه، و زبونت بند میاد
But it’s just the price I pay, destiny is calling me

ولی این بهایی هست که باید بپردازم، سرنوشت منو صدا می‌کنه
Open up my eager eyes, ’cause I’m Mr. Brightside

تا چشم های مشتاقم رو باز کنم، چون من آقای خوشبین هستم

 

ترجمه آهنگ Mr. Brightside از کیلرز

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.