ترجمه آهنگ Mood Ring از Lorde

1

ترجمه آهنگ Mood Ring از Lorde

لرد – مود رینگ (حلقه خلق و خو)

Mood RingLorde

ترجمه آهنگ Mood Ring از Lorde

 

متن و ترجمه آهنگ Mood Ring از Lorde

 

[Verse 1]

I’m tryna blow bubbles, but inside
سعی می‌کنم حباب بزنم، اما از داخل

Can’t seem to fix my mood
به نظر نمیاد که حال و روزم رو بهتر کنه

Today it’s as dark as my roots
امروز به اندازه ریشه‌های من تاریک هست

If I, if I ever let them grow out (Ah-ah)
اگه من، اگه من به اونا اجازه بدم که بزرگ بشن

Now all of my oceans have riptides
حالا همه اقیانوس‌های من دچار جریان آب نامرتب شدن

Can’t seem to find what’s wrong
به نظر میرسه که اون چیزی که مشکل داره رو پیدا کنه

The whole world is letting me down
همه دنیا دارن منو ناامید می‌کنن

Don’t you think the early 2000s seem so far away? (Ay-ay-ay-ay)
فکر نمی‌کنی که اوایل دهه ۲۰۰۰ اونقدر دور به نظر میرسه؟

 

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations
خانما، آفتاب گرفتن خودتون رو شروع کنید

Transcendental in your meditations (Love and light)
توی مدیتیشن‌های خودتون ماورایی باشید (عشق و نور)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals
می‌تونی عاقل بشی و من این کریستال‌ها رو تمیز می‌کنم

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right)
می‌تونیم بالا بیاییم، اما اگه فقظ باد بوزه (فقط اگه درست بوزه)

 

[Chorus]

I can’t feel a thing
نمی‌تونم چیزی رو احساس کنم

I keep looking at my mood ring
مدام به حلقه خلق و خو‌ ام نگاه می‌کنم

Tell me how I’m feeling
بهم بگو چه احساسی دارم

Floating away, floating away
در حالی که شناوریم، در حالی که شناوریم

 

[Verse 2]

I’m tryna get well from the inside
سعی می‌کنم از درون خوب بشم

Plants and celebrity news, all the vitamins I consume
اخبار گیاهان و افراد مشهور، همه ویتامین‌هایی که مصرف می‌کنم

Let’s fly somewherе eastern, they’ll havе what I need (They’ll have what I need)
بیایید به سمت شرقی پرواز کنیم، اونا اون چیزی رو که من نیاز دارم رو دارن

Let’s go
بزن بریم

 

تکست و معنی اهنگ Mood Ring

 

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations
خانما، آفتاب گرفتن خودتون رو شروع کنید

Transcendental in your meditations (Love and light)
توی مدیتیشن‌های خودتون ماورایی باشید (عشق و نور)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals
می‌تونی عاقل بشی و من این کریستال‌ها رو تمیز می‌کنم

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right, ri-ri-ri-right)
می‌تونیم بالا بیاییم، اما اگه فقظ باد بوزه (فقط اگه درست بوزه)

 

[Chorus]

I can’t feel a thing
نمی‌تونم چیزی رو احساس کنم

I keep looking at my mood ring
مدام به حلقه روحیه خلق و خو ام نگاه می‌کنم

Tell me how I’m feeling
بهم بگو چه احساسی دارم

Floating away, floating away
در حالی که شناوریم، در حالی که شناوریم

All the sad girls sing
همه‌ی دخترای غمگین و ناراحت آواز می‌خونن

We’ll keep dancing ’til the mood rings
به رقص ادامه می‌دیم تا این که حال و روزمون به صدا در بیاد

Tell us how we’re feeling
بهمون بگو چه احساسی داریم

Floating away, floating away
در حالی که شناوریم، در حالی که شناوریم

 

[Outro]

Take me to some kinda—
منو ببر به یه

Take me to some kinda—
منو ببر به یه

Take me to some kinda place (Anywhere)
منو ببر به یه جایی که

Watch the sun set, look back on my life (Take me to some kinda—)
غروب خورشید رو نگاه کنیم، به گذشته‌ام نگاه کنیم (منو ببر به یه)

I just wanna know, will it be alright? (Take me to some kinda—)
فقط می‌خوام بدونم، مشکلی پیش نمیاد؟ (منو ببر به یه)

Take me to some kinda place (Anywhere)
منو ببر به یه جایی که (هرجایی)

 

ترجمه آهنگ Mood Ring از لرد

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.