ترجمه آهنگ I Blame The World از Sasha Alex Sloan

1

ترجمه آهنگ I Blame The World از Sasha Alex Sloan + دانلود آهنگ

ساشا اسلون – آی بلیم د ورلد (من دنیا را مقصر می‌دانم)

Sasha Alex SloanI Blame The World

ترجمه آهنگ I Blame The World از Sasha Alex Sloan

 

متن و ترجمه آهنگ I Blame The World از Sasha Alex Sloan

 

[Verse 1]

Why fall in love if I fall out?
چرا عاشق بشم اگه قراره از دستش بدم؟

Why get high if eventually everyone comes down?
چرا بی خود بشم و برم تو حال خوب اگه قراره دوباره از اون حال بیام بیرون؟

Why play the game if it ain’t fair?
چرا بازی کنم وقتی منصفانه نیست؟

Why talk to God if I ain’t got any proof He’s even there?
چرا با خدا حرف بزنم در حالی که مدرکی برای اثبات وجودش ندارم؟

 

[Pre-Chorus]
And why say “hi” if I gotta say “bye” someday?
و چرا بگم “سلام” وقتی می‌خوام یه روزی خداحافظی کنم؟

And why get close if I know my heart could break?
و چرا به کسی نزدیک بشم وقتی می‌دونم قراره قلبم بشکنه؟

 

 

[Chorus]

Can’t see the good in all the bad
نمی‌تونم در تمام این بدی‌ها نکته مثبتی ببینم

Can’t make me happy when I’m sad
نمی‌تونم خودم رو خوشحال کنم وقتی ناراحتم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

Can’t see the silver in the lines
نمی‌تونم هیچ امیدی رو ببینم

Can’t make the best of a bad time
نمی‌تونم لحظات بدم رو خوب کنم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl

از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم
I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

 

[Verse 2]

Why paint my nails if they chip off?
چرا ناخونامو لاک بزنم وقتی قراره بتراشمشون؟

Why try to find mysеlf if I know I’ll end up gettin’ lost?
چرا سعی کنم خودمو پیدا کنم وقتی می‌دونم که دوباره قراره گمش کنم؟

 

تکست و معنی اهنگ I Blame The World

 

[Pre-Chorus]

And why say “hi” if I gotta say “bye” someday?
و چرا بگم “سلام” وقتی می‌خوام یه روزی خداحافظی کنم؟

And why get close if I know my heart could break?
و چرا به کسی نزدیک بشم وقتی می‌دونم قراره قلبم بشکنه؟

 

[Chorus]

Can’t see the good in all the bad
نمی‌تونم در تمام این بدی‌ها نکته مثبتی ببینم

Can’t make me happy when I’m sad
نمی‌تونم خودم رو خوشحال کنم وقتی ناراحتم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

Can’t see the silver in the lines
نمی‌تونم هیچ امیدی رو ببینم

Can’t make the best of a bad time
نمی‌تونم لحظات بدم رو خوب کنم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl

از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم
I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

 

[Bridge]

Oh, I wanna run away

اوه، دلم می‌خواد بزارم فرار کنم
Oh, I wanna run away
اوه، دلم می‌خواد بزارم فرار کنم

 

[Chorus]

Can’t see the good in all the bad
نمی‌تونم در تمام این بدی‌ها نکته مثبتی ببینم

Can’t make me happy when I’m sad
نمی‌تونم خودم رو خوشحال کنم وقتی ناراحتم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

Can’t see the silver in the lines
نمی‌تونم هیچ امیدی رو ببینم

Can’t make the best of a bad time
نمی‌تونم لحظات بدم رو خوب کنم

I blame the world
من دنیا رو مقصر می‌دونم

I’m a glass-half-empty kinda girl

از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم
I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

 

[Outro]

Oh, I wanna run away
اوه، دلم می‌خواد بزارم فرار کنم

I’m a glass-half-empty kinda girl
از اون دخترام که نیمه خالی لیوانو می‌بینم

Oh, I wanna run away
اوه، دلم می‌خواد بزارم فرار کنم

 

دانلود آهنگ I Blame The World از ساشا اسلون

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.