ترجمه آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd

2

ترجمه آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd

پینک فلوید – هی هی رایز آپ (هی هی برخیز)

Pink FloydHey Hey Rise Up

ترجمه آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd

 

سطر اول: متن اوکراینی آهنگ Hey Hey Rise Up

سطر دوم: تلفظ انگلیسی متن آهنگ Hey Hey Rise Up

سطر سوم: ترجمه انگلیسی آهنگ Hey Hey Rise Up

سطر چهارم: ترجمه فارسی آهنگ Hey Hey Rise Up

 

متن و ترجمه آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd

 

(Ой у лузі червона калина похилила)

Oy u luzi chervona kalyna pokhylylasya

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
آه، در چمنزارها، بداغ های (نوعی گل) سرخ سر خم کرده‌اند

 

Ой у лузі червона калина похилилася

Oy u luzi chervona kalyna pokhylylasya

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
آه، در چمنزارها، بداغ های سرخ سر خم کرده اند

 

Чогось наша славна Україна зажурилася

Chohos’ nasha slavna Ukrayina zazhurylasya

For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
به دلایلی، اوکراین شکوهمند ما در غم و اندوه است

 

А ми тую червону калину підіймемо

A my tuyu chervonu kalynu pidiymemo

And we’ll take that red viburnum and we will raise it up
ولی بداغ های سرخ را خواهیم گرفت و سرفرازشان می‌کنیم

 

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо

A my nashu Slavnu Ukrayinu, hey, hey, rozveselymo

And we shall cheer for1our glorious Ukraine, hey, hey
و برای اوکراین شکوهمند خود فریاد پیروزی سر می‌دهیم، هی، هی

 

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо

A my nashu Slavnu Ukrayinu, hey, hey, rozveselymo

And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
و برای اوکراین شکوهمند خود فریاد پیروزی سر می‌دهیم، هی، هی

 

Гей-гей

Hey, hey
هی، هی

 

 

Ой у лузі червона калина похилилася

Oy u luzi chervona kalyna pokhylylasya

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
آه، در چمنزارها، بداغ های سرخ سر خم کرده اند

 

Чогось наша славна Україна зажурилася

Chohos’ nasha slavna Ukrayina zazhurylasya

For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
به دلایلی، اوکراین شکوهمند ما در غم و اندوه است

 

А ми тую червону калину підіймемо

A my tuyu chervonu kalynu pidiymemo

And we’ll take that red viburnum, and we will raise it up
ولی بداغ های سرخ را خواهیم گرفت و سرفرازشان می‌کنیم

 

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо

A my nashu Slavnu Ukrayinu, hey, hey, rozveselymo

And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
و برای اوکراین شکوهمند خود فریاد پیروزی سر می‌دهیم، هی، هی

 

А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо

A my nashu Slavnu Ukrayinu, hey, hey, rozveselymo

And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
و برای اوکراین شکوهمند خود فریاد پیروزی سر می‌دهیم، هی، هی

 

ترجمه آهنگ Hey Hey Rise Up از پینک فلوید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.