ترجمه آهنگ Gelme Üstüme از Mustafa Ceceli

3

ترجمه آهنگ Gelme Üstüme از Mustafa Ceceli

مصطفی ججلی – گلمه اوستومه (بهم فشار نیار)

Mustafa CeceliGelme Ustume

ترجمه آهنگ Gelme Üstüme از Mustafa Ceceli

 

متن و ترجمه آهنگ Gelme Üstüme از Mustafa Ceceli + دانلود آهنگ

 

Geri gelse girer mi rüyalarıma

اگه دوباره برگرده آیا وارد خواب هایم میشود؟
Kara gözleri parlak o aydan

اونیکه چشمای سیاهش از ماه درخشان تره
Severim yine belki uzaktan

عاشق میشوم شاید دوباره از راه دور
Lütfen o kalbine kimseyi alma

لطفا به داخل اون قلبت کسی را قرار نده
Yine derdimi anlattım da

باز هم درد خودم را تعریف کردم و
Unutursun dediler bi’ kaç ayda

گفتن که فراموش میکنی توی چند ماه
Karaları bağladım ya

باز هم کشتی هام رو غرق کردم
Yetmedi hiçbir şey etmiyor fayda

افاقه نکرد، دیگه هیچ چیزی برای حال و روزم فایده نمیده

 

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

از قبل نابوده شده ام تو هم بهم فشار نیار
Gidişlerin beni üzdü de

بگو رفتن هایت مرا رنجاند
Gönlüm herkese küstü de

بگو دلم از همه قهر کرده
Daha aşka gücüm yok

دیگه جونی برای عشق ندارم
Geceler omzuma çığ gibi düştü de

شب ها، بر روی شانه ام بگو که مثل بهمن سقوط کرد
İstemem sevinci hüznü de

شادی و اندوه را نمیخواهم
Bir soran olursa öldü de

اگه یکی پرسید بگو که مرد
Sana başka sözüm yok

به تو حرف دیگه ای ندارم

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

از قبل نابوده شده ام تو هم بهم فشار نیار
Gidişlerin beni üzdü de

بگو رفتن هایت مرا رنجاند
Gönlüm herkese küstü de

بگو دلم از همه قهر کرده
Daha aşka gücüm yok

دیگه جونی برای عشق ندارم
Geceler omzuma çığ gibi düştü de

شب ها، بر روی شانه ام بگو که مثل بهمن سقوط کرد
İstemem sevinci hüznü de

شادی و اندوه را نمیخواهم
Bir soran olursa öldü de

اگه یکی پرسید بگو که مرد
Sana başka sözüm yok

به تو حرف دیگه ای ندارم

 

تکست و معنی اهنگ Gelme Üstüme

 

Geri gelse girer mi rüyalarıma

اگه دوباره برگرده آیا وارد خواب هایم میشود؟
Kara gözleri parlak o aydan

اونیکه چشمای سیاهش از ماه درخشان تره
Severim yine belki uzaktan

عاشق میشوم شاید دوباره از راه دور
Lütfen o kalbine kimseyi alma

لطفا به داخل اون قلبت کسی را قرار نده
Yine derdimi anlattım da

باز هم درد خودم را تعریف کردم و
Unutursun dediler bi’ kaç ayda

گفتن که فراموش میکنی توی چند ماه
Karaları bağladım ya

باز هم کشتی هام رو غرق کردم
Yetmedi hiçbir şey etmiyor fayda

افاقه نکرد، دیگه هیچ چیزی برای حال و روزم فایده نمیده

 

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

از قبل نابوده شده ام تو هم بهم فشار نیار
Gidişlerin beni üzdü de

بگو رفتن هایت مرا رنجاند
Gönlüm herkese küstü de

بگو دلم از همه قهر کرده
Daha aşka gücüm yok

دیگه جونی برای عشق ندارم
Geceler omzuma çığ gibi düştü de

شب ها، بر روی شانه ام بگو که مثل بهمن سقوط کرد
İstemem sevinci hüznü de

شادی و اندوه را نمیخواهم
Bir soran olursa öldü de

اگه یکی پرسید بگو که مرد
Sana başka sözüm yok

به تو حرف دیگه ای ندارم

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

از قبل نابوده شده ام تو هم بهم فشار نیار
Gidişlerin beni üzdü de

بگو رفتن هایت مرا رنجاند
Gönlüm herkese küstü de

بگو دلم از همه قهر کرده
Daha aşka gücüm yok

دیگه جونی برای عشق ندارم
Geceler omzuma çığ gibi düştü de

شب ها، بر روی شانه ام بگو که مثل بهمن سقوط کرد
İstemem sevinci hüznü de

شادی و اندوه را نمیخواهم
Bir soran olursa öldü de

اگه یکی پرسید بگو که مرد
Sana başka sözüm yok

به تو حرف دیگه ای ندارم

ترجمه آهنگ Gelme Üstüme از مصطفی ججلی

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.