ترجمه آهنگ Es Deli Deli از Kurtuluş Kuş و Burak Bulut

7

ترجمه آهنگ Es Deli Deli از Kurtuluş Kuş و Burak Bulut + دانلود آهنگ

بوراک بولوت و کورتولوش کوش – اس دلی دلی (دیوانه وار بِوَز)

Kurtuluş Kuş & Burak BulutEs Deli Deli

ترجمه آهنگ Es Deli Deli از Kurtuluş Kuş و Burak Bulut

 

متن و ترجمه آهنگ Es Deli Deli از Kurtuluş Kuş و Burak Bulut

 

[Bölüm: Burak Bulut]
Sözün bittiği yer, burası

حرفی برای گفتن نمونده، اینجا…
Bırakıp gittiğin ev

خونه‌ایه که ولش کردی و رفتی
Gözümün gördüğü şer

بدی که چشمام می‌بینه
Ölünce kıymet bilirler mi?

موقع مرگ قدردانی میکنه؟

Sözün bittiği yer, burası

حرفی برای گفتن نمونده، اینجا…
Bırakıp gittiğin ev

خونه‌ایه که ولش کردی و رفتی
Gözümün gördüğü şer

بدی که چشمام می‌بینه
Ölünce kıymet bilirler mi?

موقع مرگ قدردانی میکنه؟

 

[Köprü: Burak Bulut]
Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim

راه برو دلم، زود باش بلند شو بریم
Biz rüzgardan daha da sert eseriz

می‌توانیم از باد هم شدیدتر بوزیم
Savrulur ömrüm, kopar tos top

عمرم به باد میره، گرد و خاک بلند شده
Giyelim içelim, dağıtalım gezelim

بیاید بخوریم و بنوشیم، بهم بریزیم و بگردیم

 

 

[Nakarat: Kurtuluş Kuş & Burak Bulut & Birlikte]
Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es deli deli babam es deli deli

ای بابا دیوانه وار بِوَز، دیوانه وار بِوَز

Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es dеli deli babam es deli deli (Es!)

دیوانه وار بِوَز بابا، دیوانه وار بِوَز (بِوَز)

 

تکست و معنی اهنگ Es Deli Deli

 

[Köprü: Burak Bulut]

Yürü yüreğim, hadi kalk gidelim

راه برو دلم، زود باش بلند شو بریم
Biz rüzgardan daha da sert eseriz

می‌توانیم از باد هم شدیدتر بوزیم
Savrulur ömrüm, kopar tos top

عمرم به باد میره، گرد و خاک بلند شده
Giyelim içelim, dağıtalım gezelim

بیاید بخوریم و بنوشیم، بهم بریزیم و بگردیم

 

[Nakarat: Kurtuluş Kuş & Burak Bulut & Birlikte]

Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es deli deli babam es deli deli

ای بابا دیوانه وار بِوَز، دیوانه وار بِوَز

Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es dеli deli babam es deli deli (Es!)

دیوانه وار بِوَز بابا، دیوانه وار بِوَز (بِوَز)

 

[Çıkış: Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ile]

Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es deli deli babam es deli deli

ای بابا دیوانه وار بِوَز، دیوانه وار بِوَز

Bu gece dolunayız es deli deli

بیا امشب بگردیم، و تو هم دیوانه وار بِوَز
İki yaka bir araya gelmiyor benim

نمی‌توانم زندگیم رو هیچ جوره بچرخونم
Küçük bir tebessüm, buzlar erir

با یه تبسم کوچک (لبخند) یخها آب میشن
Es dеli deli babam es deli deli

دیوانه وار بِوَز بابا، دیوانه وار بِوَز

 

دانلود آهنگ Es Deli Deli از کورتولوش کوش و بوراک بولوت

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.