ترجمه آهنگ Du hast از Rammstein

4

ترجمه آهنگ Du hast از Rammstein

رمشتایندو هاست (تو کردی) || RammsteinDu hast

ترجمه آهنگ Du hast از Rammstein

 

متن و ترجمه آهنگ Du hast از Rammstein

 

[Strophe]
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من

 

[Pre-Refrain]
Du, du hast, du hast mich, du hast mich

تو، تو از، تو از من، تو از من
Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt

تو از من سوال کردی، تو از من سوال کردی
Du hast mich gefragt und ich hab’ nichts gesagt

تو از من سوال کردی و من هیچ جوابی ندام

 

 

[Refrain]
Willst du bis der Tod euch scheidet

آیا تا لحظه‌ای که مرگ از هم جداتون کنه
Treu ihr sein für alle Tage?

همیشه بهش وفادار میمونی؟
(Ja) Nein

نه!
(Ja) Nein

نه!
Willst du bis der Tod euch scheidet

آیا تا لحظه‌ای که مرگ از هم جداتون کنه
Treu ihr sein für alle Tage?

همیشه بهش وفادار میمونی؟
(Ja) Nein

نه!
(Ja) Nein

نه!

 

تکست و معنی آهنگ Du hast

 

[Strophe]
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من
Du, du hast, du hast mich

تو، تو از، تو از من

 

[Pre-Refrain]

Du, du hast, du hast mich, du hast mich

تو، تو از، تو از من، تو از من
Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt

تو از من سوال کردی، تو از من سوال کردی
Du hast mich gefragt und ich hab’ nichts gesagt

تو از من سوال کردی و من هیچ جوابی ندام

 

[Refrain]

Willst du bis der Tod euch scheidet

آیا تا لحظه‌ای که مرگ از هم جداتون کنه
Treu ihr sein für alle Tage?

همیشه بهش وفادار میمونی؟
(Ja) Nein

نه!
(Ja) Nein

نه!

Willst du bis der Tod euch scheidet

آیا تا لحظه‌ای که مرگ از هم جداتون کنه
Treu ihr sein für alle Tage?

همیشه بهش وفادار میمونی؟
(Ja) Nein

نه!
(Ja) Nein

نه!

Willst du bis der Tod euch scheidet

آیا تا لحظه‌ای که مرگ از هم جداتون کنه
Treu ihr sein für alle Tage?

همیشه بهش وفادار میمونی؟
(Ja) Nein

نه!
(Ja) Nein

نه!

 

ترجمه آهنگ Du hast از رمشتاین

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.