ترجمه آهنگ Beyoğlu از Emir Can İğrek

1

ترجمه آهنگ Beyoğlu از Emir Can İğrek

امیر جان ایرکبی اوغلو || Emir Can IgrekBeyoglu

ترجمه آهنگ Beyoğlu از Emir Can İğrek

 

متن و ترجمه آهنگ Beyoğlu از Emir Can İğrek + دانلود آهنگ

 

Büyümüşüm işte

انگار دیگه بزرگ شده ام
Buna zor inandım

سخت باورم شد
Kapına değil de

جلو در [خانه]ات نیامده
۳۰’a dayandım

به سی سالگی رسیدم
Birine inanmak

باور کردن یکی
Moda değil artık

دیگه مد نیست
Uyamadık ancak

نتوانستیم همرنگ بشیم اما
Onu da kaçırdık

آن را هم از دست دادیم

 

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

به جای اینکه به روت بیاورم دیگه به شوخی میگیرم
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

قبول خواهی کرد که زمان میگذرد

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

به جای اینکه به روت بیاورم دیگه به شوخی میگیرم
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

قبول خواهی کرد که زمان میگذرد

Sana sormadan

بی آنکه از تو بپرسد

 

 

Beyoğlu eski Beyoğlu Olsa bile

حتی اگه بی اوغلو بی اوغلوی قدیم باشه
ben Eski bana dönemem

باز هم من به خود قدیمم نمیتوانم برگردم
Hiçbi’ şey içmedim amma

هیچ چیز ننوشیدم اما
Aklıma geldin

به ذهنم آمدی
Ondan o sendelemem

از این روست که سکندری میخورم

 

İnsan iki yabancıdan da

انسان از دو بیگانه هم
Daha yabancı olabilirmiş

انگار میتواند بیگانه تر بشه
Olabilirmiş hem aynı yatakta

میتوانند هم در یک تخت باشند
Hem ayrı kıtalarda…

هم در قاره های مجزا…

 

Beyoğlu eski Beyoğlu Olsa bile

حتی اگه بی اوغلو بی اوغلوی قدیم باشه
ben Eski bana dönemem

باز هم من به خود قدیمم نمیتوانم برگردم
Hiçbi’ şey içmedim amma

هیچ چیز ننوشیدم اما
Aklıma geldin

به ذهنم آمدی
Ondan o sendelemem

از این روست که سکندری میخورم

 

تکست و معنی اهنگ Beyoğlu

 

Büyümüşüm işte

انگار دیگه بزرگ شده ام
Buna zor inandım

سخت باورم شد
Kapına değil de

جلو در [خانه]ات نیامده
۳۰’a dayandım

به سی سالگی رسیدم
Birine inanmak

باور کردن یکی
Moda değil artık

دیگه مد نیست
Uyamadık ancak

نتوانستیم همرنگ بشیم اما
Onu da kaçırdık

آن را هم از دست دادیم

 

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

به جای اینکه به روت بیاورم دیگه به شوخی میگیرم
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

قبول خواهی کرد که زمان میگذرد

Şakaya vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa

به جای اینکه به روت بیاورم دیگه به شوخی میگیرم
Kabul edeceksin geçiyor işte zaman

قبول خواهی کرد که زمان میگذرد

Sana sormadan

بی آنکه از تو بپرسد

 

Beyoğlu eski Beyoğlu Olsa bile

حتی اگه بی اوغلو بی اوغلوی قدیم باشه
ben Eski bana dönemem

باز هم من به خود قدیمم نمیتوانم برگردم
Hiçbi’ şey içmedim amma

هیچ چیز ننوشیدم اما
Aklıma geldin

به ذهنم آمدی
Ondan o sendelemem

از این روست که سکندری میخورم

 

İnsan iki yabancıdan da

انسان از دو بیگانه هم
Daha yabancı olabilirmiş

انگار میتواند بیگانه تر بشه
Olabilirmiş hem aynı yatakta

میتوانند هم در یک تخت باشند
Hem ayrı kıtalarda…

هم در قاره های مجزا…

 

Beyoğlu eski Beyoğlu Olsa bile

حتی اگه بی اوغلو بی اوغلوی قدیم باشه
ben Eski bana dönemem

باز هم من به خود قدیمم نمیتوانم برگردم
Hiçbi’ şey içmedim amma

هیچ چیز ننوشیدم اما
Aklıma geldin

به ذهنم آمدی
Ondan o sendelemem

از این روست که سکندری میخورم

 

ترجمه آهنگ Beyoğlu از امیر جان ایرک

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.