ترجمه آهنگ Benim O از Tuğba Yurt

36

ترجمه آهنگ Benim O از Tuğba Yurt + دانلود آهنگ

توبا یورت – بنیم او (اون مال منه) || Benim OTugba Yurt

ترجمه آهنگ Benim O از Tuğba Yurt

 

متن و ترجمه آهنگ Benim O از Tuğba Yurt

 

 

Takıldığım, sakındığım

(یکی هست که) فکرم پیشش مونده و همزمان ازش دوری می‌کنم
Sarıldığım uzaktan biri var, biri var

یکی هست، یکی هست که از دور بغلش می‌کنم
Satır satır bakıştığım

(یکی که) سطر به سطر به هم دیگه نگاه می‌کنیم
Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var

و فقط اونه که وقتی می‌بینمش ساکت و خاموش می‌شم، خوبه که هست

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه
Kalbimin tek sahibi o (Benim, benim, benim)

تنها صاحب قلبم اونه (مال منه، مال منه، مال منه)

 

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه

Kalbimin tek sahibi o

تنها صاحب قلبم اونه

 

Takıldığım, sakındığım

(یکی هست که) فکرم پیشش مونده و همزمان ازش دوری می‌کنم
Sarıldığım uzaktan biri var, biri var

یکی هست، یکی هست که از دور بغلش می‌کنم
Satır satır bakıştığım

(یکی که) سطر به سطر به هم دیگه نگاه می‌کنیم
Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var

و فقط اونه که وقتی می‌بینمش ساکت و خاموش می‌شم، خوبه که هست

 

تکست و معنی اهنگ Benim O

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه
Kalbimin tek sahibi o (Benim, benim, benim)

تنها صاحب قلبم اونه (مال منه، مال منه، مال منه)

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه

Kalbimin tek sahibi o

تنها صاحب قلبم اونه

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه
Kalbimin tek sahibi o (Benim, benim, benim)

تنها صاحب قلبم اونه (مال منه، مال منه، مال منه)

 

O, benim o

اون، اون ماله منه
Kimseye vermem, benim o

به کسی نمی‌دمش، اون مال منه
Söylemem ismini, bilir o kendini

اسمش رو نمی‌گم، اون خودش می‌دونه

Kalbimin tek sahibi o

تنها صاحب قلبم اونه

 

(Kimseye vermem, benim o, benim o, Kalbimin tek sahibi o)

(به کسی نمی‌دمش، اون مال منه، اون مال منه، تنها صاحب قلبم اونه)

 

دانلود آهنگ Benim O از توبا یورت

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.